Diskuse o kvalitním GRV

Na počátku listopadu 2013  proběhl v rakouském městě Innsbruck mezinárodní seminář o kvalitě vzdělávacích materiálů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Akce navazovala na podobně laděné semináře, které proběhly v uplynulém roce na národní úrovni. Semináře se zúčastnilo celkem 16 pracovníků nevládních organizací z Rakouska, Slovinska a České republiky. Cílem semináře bylo zamyslet se nad kvalitativními kritérii vzdělávacích materiálů a výukových programů v oblasti GRV. Během dvou dní se podařilo účastníkům vytvořit seznam kritérií, který se bude ještě dále rozpracovávat.

 

Konečným výsledkem bude seznam kvalitativních kritérií, kterým se při své práci budou řídit organizace zapojené do projektu Experiencing the World. Materiál může být inspirací všem organizacím ale i jednotlivcům, kteří působí v oblasti GRV.