Quo vadis, Moldova?

Vážení přátelé, ARPOK, o. p. s. vás zve na další z cyklu rozvojových večerů, tentokráte na téma „Quo vadis, Moldova?“
Moldavsko, nejchudší země Evropy, ztracená kdesi mezi Rumunskem a Ukrajinou, stojí před otázkou, kam bude v příštích letech směřovat: do Evropské unie, nebo vstříc Rusku? Oblast známá jako Besarábie či Zahrada Sovětského svazu odpradávna oplývala hojností vína a dalších zemědělských plodin, dnes se ale potýká se zaostalým hospodářstvím, absencí sociálních služeb, nezaměstnaností i velkou pracovní migrací. Jak se žije moldavským dětem? A jak této zemi pomáhá Česká republika?

 

Moniku Chmelíkovou, absolventku Univerzity Palackého v Olomouci, a Heřmana a Olgu Šnevajsovy, její současné studenty, spojuje skauting. Na konci letošního srpna podnikli společnou cestu do Moldavska v rámci osvětově-vzdělávacího projektu Skauti pro rozvoj, realizovaného Katedrou rozvojových studií PřF UP v Olomouci. O zkušenosti z dění v rozvojových zemích se tak mohou podělit nejen prostřednictvím aktivit ve svých skautských oddílech, ale také skrze besedy s veřejností.


Těšíme se na vás v úterý 10. 12. 2013 v 19.00 v Divadle hudby Olomouc.