Rozvojová spolupráce po finanční krizi

Finanční krize a rozvojové země

Celosvětová finanční krize přináší pro všechny spoustu změn, vlády států řeší problémy svých zemí, jak nejlépe mohou.

Vliv finanční krize na rozvojové země zůstává tak trochu skrytý. Jejich příjmy se snižují kvůli poklesu mezinárodního obchodu, přímých zahraničních investic, remitencí*, z důvodu dražších půjček. „Krize je vlastně zasáhla z několika stran, což se projevuje například nestabilními cenami zboží, klesajícími příjmy z vývozu a z cestovního ruchu a také úbytkem kapitálových toků a peněžních převodů. Společným rysem je nárůst finančních potřeb mnoha rozvojových zemí,“ říká John Dalli (bývalý Eurokomisař pro zdraví a ochranu spotřebitele).

 

Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové spolupráce na světě. Jaký vliv měla krize na pomoc v rozvojových zemích? Jak se zachovala Česká republika?

Přijďte diskutovat s Ondřejem Kopečným do Divadla hudby v úterý 19. 11. 2013 v 18 hodin na další z rozvojových večerů.

Tématice finanční krize a jejím vlivu na rozvojové země pojednává článek z Globalizace a rozvojová politika analytického centra Glopolis. Ke stažení ZDE.

 

* Remitence je převod peněz zahraničního pracovníka do jeho nebo její domovské zemi.