Co říká o spolupráci s ARPOKem ZŠ Šumperk?

Výukové programy pro žákyZŠ Šumperk spolupracuje s ARPOKem již několik let a spolupráce je vždy výborná. Materiály a projektové dny pomáhají zpestřit výuku a pohlížet na dané téma „jinýma očima“.

Mimo jiné jsme měli v loňském školním roce zapůjčenou výstavu Globální problémy – aktuální výzvy dneška. K výstavě byly přiloženy perfektní pracovní listy, se kterými mohli žáci ve skupinách pracovat a poté seznámili ostatní spolužáky s danou problematikou. Výstava byla velmi přínosná, zapojili se žáci  8. a 8. ročníku.

Žáci 9. ročníků se účastnili tematického dne Den čokolády“, kde se seznámili s procesem výroby čokolády, s pracovními podmínkami a obchodními vztahy v čokoládovém průmyslu. Dozvěděli se, kde se pěstují kakaovníky a jaký to má vliv na životní prostředí. Jako bonus si žáci zkusili vyrobit čokoládu z fairtrade produktů a nakonec si v rámci reflexe vytvořili plakáty na dané téma.

V letošním školním roce jsme měli na chodbách školy nainstalovanou výstavu Stejné radosti, jiné starosti, která vyobrazuje země, ve kterých Česká republika nějakým způsobem humanitárně pomáhá. Využili ji vyučující  zeměpisu a občanské výchovy.

Letos ještě plánujeme projekt pro žáky 9. ročníků Důvody a dopady migrace, kde využijeme materiály ARPOKU. 

Kromě ARPOKU spolupracujeme také s Člověkem v tísni a s organizací ADRA.

Zdeňka Zatloukalová, ZŠ Šumperk 

tematické dny, výukové programy