Živá knihovna aneb učení o rozmanitosti pomocí osobních příběhů

článek Živná knihovna

Máte chvilku čas? Přečtěte si článek Živá knihovna aneb učení o rozmanitosti pomocí osobních příběhů a setkání, který jsme publikovali v říjnovém díle časopisu Integrace a inkluze ve školní praxi.

Dozvíte se v něm nejen co je metoda Živé knihovny, jaké jsou příklady „živých knih“, ale také jaké jsou přínosy této metody pro žáky.

GRV, Živá knihovna