Víte, na kterém kontinentu v roce 2012 proběhlo více plateb přes mobilní bankovnictví než ve stejný rok v USA a Evropě dohromady?

 

3

Mobilní platby se staly natolik populární, že je v dnešní době využívají miliony lidí v rozvojových zemích. V Africe, kde mělo v roce 2012 mobilní telefon cca 650 milionů lidí, se telefon běžně využívá k platbám u lékaře, v drogériích u kadeřníka či ke splácení mikropůjček. S mírnou nadsázkou lze říct, že v Africe se dá mobilním telefonem platit téměř kdekoliv. Fenomén mobilních plateb zažívá obrovský boom především v zemích, kde je založení vlastního bankovního účtu téměř nedosažitelným cílem. Pobočky bank jsou mnohdy na kilometry vzdálené, zřízení a správa účtu v bance bývá logisticky velmi komplikované. Mít banku v mobilu je mnohem jednodušší.  V roce 2012 proběhlo v Africe více mobilních plateb než za stejné období v celé Evropě a USA dohromady.

Afrika je často vnímána jako „zaostalý“ region, který je technologicky méně vyspělý. Mnoho lidí žije v domnění, že vlastnictví mobilních telefonů, počítačů či užívání sociálních sítí je výhradou západní civilizace.

Předsudky a stereotypy jsou součástí našeho života. Každý je máme. Je ale možné s nimi pracovat a vyhnout se rizikům, která mohou přinášet.

Předsudky uzavírají možnost komunikace, zvyšují strach, stupňují napětí, nesou nebezpečí konfliktu. Navíc existuje poměrně vysoké riziko, že lidé s předsudky vůči jiným skupinám se k nim budou chovat diskriminačně. Výhodou předsudků je, že umožňují rychlou orientaci ve světě a v nových faktech, slouží jako obrana a vytvářejí pocit bezpečí pro jejich majitele.

Práci s předsudky se věnuje výukový program ARPOKu „Jiný kraj, jiný mrav?“ vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. 

Více informací k tématu předsudků:

  • Člověk v tísni; vzdělávací program Varianty
  • Kampaň Víte, kdo vám uklízí? – http://www.tvspoty.cz/vite-kdo-vam-doma-uklizi-sdruzeni-pro-integraci-a-migraci/

Použitý zdroj:

  • PÁNEK, Jiří. Na nákup bez peněženky: platby přes telefon ovládly globální Jih. IDNES [online]. 2014 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/244_mfd-mobily-26-5-2014.pdf.