Učí se vaše dítě ve škole přemýšlet o aktuálních tématech dneška (např. chudoba ve světě, lidská práva, fungování světového obchodu)?

11

K tomu, abychom mohli jít ráno do práce nebo do školy, potřebujeme celý svět. Naše oblečení se většinou šije v Číně nebo Bangladéši. Dopravní prostředek, kterým jedeme do práce či do školy, je poháněn ropou z Blízkého východu. Čaj, který jsme pili ke snídani, byl z Indie, Keni nebo možná z Vietnamu.

Jakmile se dnes stane něco na jednom konci světa, projeví se na to často i na konci druhém, a to velmi rychle. Cena benzinu se kvůli konfliktu v Sýrii zvýšila během jednoho týdne téměř o korunu na litr. Ve zřícené textilní továrně v Bangladéši, kde zemřelo skoro 400 dělníků, se šilo pro západní firmy.  Na čajových plantážích v Keni pracují i děti, namísto toho, aby chodily do školy. Dnešní svět je propojený jako jedna velká pavučina. Je důležité se v něm umět zorientovat a dělat informovaná rozhodnutí.

Žáci ve školách, učitelé, ale i široká veřejnost jsou „zavaleni“ informacemi z médií, ze kterých se však dozvídáme jen málo o tom, jaký dopad má naše chování na lidi žijící na druhé straně planety, a že je mnoho cest, jak žít odpovědně a šetrně k lidem i prostředí. Chceme, aby se na českých školách vyučovala aktuální témata dneška! (a také se diskutovaly důsledky našeho jednání).

Výukové programy a tematické dny pro žáky, semináře a metodické materiály pro pedagogy, přednášky a akce pro veřejnost přináší informace, nutí kriticky se zamýšlet nad problémy a propojeností dnešního světa.

Výukové programy a tematické dny

Informace o aktuálních problémech dnešního světa podáváme v duchu známého hesla „škola hrou“. Žáci se pod vedením našich lektorů dozvídají souvislosti plynoucí z propojeností světa, ve kterém žijí. Dovídají se o možnostech, jak se aktivně zapojovat do dění kolem sebe a kde hledat objektivní informace k tomu, aby mohli dělat odpovědná rozhodnutí.

Semináře pro pedagogy

Pomáháme učitelům, jak učit o aktuálních tématech dneška (chudoba, odpovědná spotřeba, porušování lidských práv, atp.), a nabízíme možnost osobních konzultací. Pravidelně pořádáme semináře, kde se učitelé naučí používat inovativní výukové metody, které vycházejí z potřeb žáků. Semináře jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Besedy pro veřejnost

Jednou měsíčně pořádáme tzv. rozvojový večer – besedu na vybrané téma ze světa humanitární a rozvojové pomoci. Návštěvníci mají možnost seznámit se s experty, kteří pomáhají řešit aktuální problémy lidí v různých částech světa. Představujeme konkrétní možnosti, jak se zapojit do dění kolem sebe.

ARPOK je vzdělávací nezisková organizace, která od roku 2004 přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Naším cílem je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa. Zrealizovali jsme 1 243 výukových programů pro 29 341 žáků, proškolili jsme během více jak 130 seminářů 1 345 učitelů. Pro veřejnost jsme zrealizovali více než 100 besed, kterých se ročně zúčastní průměrně 800 návštěvníků.