Jak byste zjistili, zda při výrobě vašeho oblečení nebyla využita dětská práce?

2

Počet dětí navštěvujících školu sice stále roste, ale 40 % chlapců a 53 % dívek ve věku základní školní docházky nikdy žádné vzdělání nezíská.

Odhaduje se, že ve světě pracuje okolo 168 milionů dětí. Vykonávají často práci nebezpečnou, otrockou a ilegální. Dětská práce znemožňuje zdravý vývoj dítěte a podporuje tzv. začarovaný kruh chudoby. Za prvé snižuje cenu práce na pracovním trhu, za druhé dítě, které vykonává dětskou práci, nemá možnost chodit do školy a tak získat potřebné vzdělání pro lépe placenou práci. Nejvíc dětí pracuje v zemědělství a až jedna třetina ve službách a průmyslu. Odhaduje se, že až 75 % dětí za svoji práci nedostává zaplaceno – pracují totiž jako členové svoji rodiny na poli nebo v neformálním odvětví.

Nejúčinnější prevencí dětské práce je přístup dětí ke kvalitní a bezplatné škole. 

Co s tím mohou udělat samotné firmy?

 • mohou přijmout etický kodex a zavést jej do praxe,
 • kontrolovat pracovní podmínky v továrnách prostřednictvím nezávislých auditů,
 • zapojit se do inciativy, která se postupně snaží zlepšovat pracovní podmínky v textilním průmyslu – tzv. Fair Wear Foundation:

 Co s tím můžeme udělat my?

 • Zajímat se, za jakých podmínek bylo naše oblečení vyrobeno.
 • Zapojit se do kampaní upozorňujících na špatné pracovní podmínky v textilních továrnách: například Clean Clothes Campaign – http://www.cleanclothes.org/
 • Kupovat „férové oblečení“, certifikováno logem Fair Trade, které zaručuje důstojné pracovní podmínky a spravedlivou mzdu, dále pak zaručuje, že při výrobě nebyla využita dětská práce.

Odkazy na stránky, kde najdete férové oblečení:

ARPOK, o.p.s. se pracovním podmínkám v rozvojových zemích a jejich souvislostí s naším životem věnuje v rámci výukovém programu Neviditelná ruka trhu.

Více informací o této problematice naleznete například zde:

 

Použité zdroje:

 • IDNES. Nejhorší podmínky a nejmenší platy v Asii, líčí Čech bangladéššské textilky [online]. 2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/jak-se-sije-textil-v-tovarnach-v-asii-banglades-cina-vietnam-p4d-/zahranicni.aspx?c=A130506_140926_domaci_jav.
 • WIKIPEDIE. Pracovní podmínky v rozvojových zemích [online]. 2012 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_podm%C3%ADnky_v_rozvojov%C3%BDch_zem%C3%ADch.
 • NA ZEMI. Dětská práce [online]. 2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.nazemi.cz/detska-prace.
 • ROZVOJOVKA. Mýty [online]. 2011 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/myty.
 • Alive: biodiverzita proti světu ovládanému lidmi – boj o místo: výstava uváděná organizací GoodPlanet.org, kterou založil Yann Arthus-Bertrand. Praha: Slovart, 2008, [144] s. ISBN 978-80-7391-127-0.