Neviditelná ruka trhu (ZŠ, 8. – 9. třída a SŠ)

Žáci odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování
světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Cílová skupina – žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka – 90 minut

Cena – 50 Kč/žák  + cestovné lektorů*

Pomůcky – třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy (případně fixy na tabuli)

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu, ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace – projevy, klady a zápory;)
 • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry;
 • globalizační procesy, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; hospodářská integrace států; zapojení ČR do mezinárodní dělby práce a obchodu)
 • Etická výchova – vztah mezi ekonomikou a etikou,
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (mezinárodních organizace, vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní; vývoj Evropy i světa)

Kontaktní osoba 

Petra Gajová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@eshop.arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady spojené s cestou do školy. Výši nákladů určujeme dle vzdálenosti a dostupnosti školy z Olomouce.
  • Součástí kalkulace nákladů spojených s cestou jsou náhrady za jízdné a čas lektorů na cestě (100 Kč/započatá hodina strávená na cestě).
  • Dle dostupnosti určíme způsob cesty do školy (zda lektoři přijedou hromadnou dopravou nebo osobním vozem, pokud to je možné z hlediska času a dostupnosti preferujeme hromadnou dopravu).
  • Cenu jízdného určujeme dle vzdálenosti – v případě hromadné dopravy účtujeme 1,6 Kč/km, v případě jízdy osobním automobilem účtujeme 7 Kč/km. Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
  • Příklad HD: Škola vzdálená z Olomouce 50 km, dostupnost vlakem, 2 lektoři, lektor stráví na jedné cestě 50 minut = 2 lektoři x (100 km x 1,6 Kč + 2 hodiny na cestě á 100 Kč) = 2x (160 Kč + 200 Kč) = 720 Kč
  • Příklad automobil: Škola vzdálená z Olomouce 70 km, špatná dostupnost hromadnou dopravou, 2 lektoři, čas strávený na jedné cestě 1:20 h = 140 km x 7 Kč (za automobil) + 2 lektoři x (2:40h = 3 hodiny na cestě á 100 Kč) = 980 Kč + 2 x 300 Kč = 1580 Kč
 • Na Vaši žádost Vám rádi zašleme konkrétní cenovou nabídku. Pište na email info@eshop.arpok.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy v jeden den.

*Lektorné – 50 Kč/žák

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet žáků je stanoven na 15, maximální počet žáků ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.