Zahajujeme nový projekt

Zahajujeme nový projekt „Aktivní občanství v globálních souvislostech“

Vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. spolupracuje na novém projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“se třinácti ZŠ a SŠ z Olomouckého a Moravskoslezského kraje  a Kraje Vysočina. Od března 2021 do září 2022 se bude 26 učitelů a učitelek s týmy žáků zabývat globálními tématy a zorganizují také akce či kampaně pro veřejnost.

První akcí, která se v rámci projektu 18. 3. 2021 koná, je odborný online seminář pro zapojené učitele a učitelky. V programu se účastníci seznámí nejen s hlavními tématy globálního rozvojového vzdělávání (dále GRV), ale také např. s agendou Cílů udržitelného rozvoje a rovněž s tím, jak zorganizovat žákovskou kampaň.

Za metodické podpory ARPOKu budou učitelé a učitelky i jejich žáci v projektu absolvovat řadu zajímavých aktivit. Pedagogové se účastní pěti odborných seminářů, během nichž si prohloubí své znalosti a získají další kompetence nejen při začleňování globálních témat do výuky, ale také např. ve využívání metod kritického myšlení ve výuce. Budou také pomoci metody peer-to-peer šířit informace o projektu a tématech ze seminářů mezi svými kolegy na školách formou školení pro sborovny. Žáci se účastní tří interaktivních workshopů zaměřených rovněž na GRV. Během projektu budou v týmu připravovat a realizovat akce (kampaně) pro veřejnost, kdy jim budou pomáhat jejich učitelé a pracovníci ARPOKu.

„Důležité je pro nás kvalitní metodické vedení pedagogů a jejich žáků během celého projektu a také chceme podpořit ve školách mezipředmětovou spolupráci. Usilujeme o to, aby se      o jednotlivých žákovských akcích dozvěděli i ostatní žáci škol, lidé z místních komunit a další instituce, aby tak žáci upozornili na globální témata, která považují za aktuální,“ říká Karin Majerová, koordinátorka projektu.

ARPOK v projektu spolupracuje s těmito školami: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Základní škola     a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, Základní škola a Mateřská škola Ptení, Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Základní škola a Mateřská škola, Mořkov, Základní škola a Mateřská škola Maleč, Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14, Gymnázium, Kojetín. Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce, kdy v jejích prostorách vznikne odborná sekce pro učitele a učitelky s metodickými materiály z oblasti GRV.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Kontakt:

Karin Majerová, karin.majerova@eshop.arpok.cz, 775 076 013

Petra Gajová, petra.gajova@eshop.arpok.cz, 737 436 153

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“