Vzniklo TOP 5 GRV aneb Co doporučují odbornice z 5 organizací

  

Česko má první přehled globálního vzdělávání

Nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko sestavila společně s pěti českými odbornicemi přehled nejlepších aktivit globálního vzdělávání. Eliška Masná z organizace ADRA, Lenka Pánková z organizace ARPOK, Šárka Zápotocká z Charity ČR, Eva Malířová z NaZemi a Veronika Endrštová z Variant společnosti Člověk v tísni vytipovaly pro české pedagogy a pedagožky možnosti, čemu se věnovat v globálním vzdělávání. Tipy se hodí pro formální i neformální vzdělávání. Jedná se například o kurzy kritického myšlení, vzdělávací akce ke klimatickým změnám, metodické příručky k občanskému vzdělávání, webové stránky zachycující sociální nerovnosti ve světě nebo konferenci o globálním vzdělávání.

Pokud se chceme globálnímu vzdělávání věnovat ve škole, skautském oddíle či v knihovně, můžeme využít vzdělávací metodiky nebo lekce z webové stránky www.globalnivzdelavani.cz. Pro probrání vlastního záměru, cíle a cesty podpory globálního vzdělávání můžeme kontaktovat některou z odborných organizací. Chyběl nám doposud ale jednoduchý a dostupný přehled nabídky, čemu se dále věnovat,” vysvětluje vznik dokumentu Stanislav Komínek z Fairtrade Česko a Slovensko.

Zástupkyně pěti hlavních organizací věnujících se globálnímu vzdělávání přispěly každá pěti osobními tipy. Výsledný přehled se věnuje globálním tématům i jednotlivým principům a hodnotám. Přehled se jmenuje TOP 5 globálního vzdělávání a ke stažení je v online podobě i na webových stránkách organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

A proč se lidé mají věnovat globálnímu vzdělávání, popisují spoluautorky dokumentu: „Jednání každého z nás utváří svět, ve kterém žijeme. Globální  vzdělávání pomáhá chápat svět v souvislostech a přijímat odpovědnost za své chování,“ shrnuje Eliška Masná z ADRY. „Globálnímu vzdělávání má smysl se věnovat proto, aby děti a mladí lidé rozuměli souvislostem světa, ve kterém žijí a uměli se vypořádat se složitými otázkami současnosti. Aby dokázali kriticky myslet a nepodléhat strachu, aby nacházeli řešení problémů kolem sebe, která jsou odpovědná k přírodě i lidem na celém světě,“ zdůrazňuje Veronika Endrštová ze vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni.

Pokud chceme dojít k udržitelnosti naší planety i pro naše budoucí generace, je potřeba vnímat Zemi jako jeden celek. My si žijeme v malebné zemičce uprostřed Evropy, svět je však mnohem komplexnější, a ačkoliv si to lidé u nás moc často neuvědomují, mnoho problémů, které nyní sužují i naši zemi, mají kořeny v zemích mnohem vzdálenějších. Díky globálnímu vzdělávání na tyto „kořeny“ můžeme poukazovat a otevírat společenskou diskusi, proč tomu tak je a co já jako jednotlivec či skupina můžu udělat proto, aby se ta situace zlepšila,” vyzdvihuje Šárka Zápotocká z Charity ČR.

Svou osobní motivaci připojit se do vytvoření tohoto přehledu popsala i metodička a lektorka Lenka Pánková ze vzdělávací organizace ARPOK: „Globální témata souvisí s našimi životy tady a teď, proto by měla být běžnou součástí výuky na školách, ale i vzdělávacích aktivit mimo školu. Pro nás je důležité, aby učitelé a vzdělavatelé věděli, kam sáhnout pro pomoc v podobě různých zdrojů, a aby se žáci nebáli být akční.”

 

Kontakty pro další informace:

Stanislav Komínek, autor přehledu, stanislav.kominek@fairtrade-cesko.cz, 774 737 176

Kateřina Šimonová, komunikace s médii, katerina.simonova@litigocommunications.cz, 736 17 62 46