Přijďte na veřejnou besedu s Terezií Dubinovou

Rozvojový večer s Dubinovou
ARPOK – vzdělávání, které přináší jiný pohled na svět.

Na 18. dubna si nic neplánujte a přijďte na rozvojový večer s Terezií Dubinovou, která bude hovořit na téma Izrael a Palestina: co se z médií nedozvíte.

Terezie Dubinová je autorkou knih a odbornicí na kulturologii a hebraistiku. Během rozvojového večera otevře téma konfliktu mezi Izraelem a Palestinou z jiného úhlu pohledu, neboť tyto oblasti často navštěvuje. Společně budeme diskutovat o vztahu tradice a modernity, o příkladech dobré spolupráce či o roli Nejvyššího soudu v Izraeli. 

Rozvojové večery

tvoří cyklus besed s odborníky na rozvojovou a humanitární pomoc, které pořádá v Olomouci organizace ARPOK již od roku 2004. Jsme vzdělávací nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Naším cílem je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa. 

Akce je určena pro širokou veřejnost a vstup je ZDARMA.

rozvojové večery