V únoru pořádáme 2 semináře Poznáváme svět

V rámci projektu Experiencing the World nabízíme učitelům ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ celodenní semináře na Sluňákově.

Seminář pro 1. stupeň ZŠ se uskuteční 3. 2. 2015 (9.15-15.30).
Seminář pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se uskuteční 17. 2. 2015 (9.15-15.30).

Semináře jsou akreditované MŠMT a účastníci obdrží nové materiály pro podporu výuky globálních témat v hodnotě 500 Kč.

Anotace seminářů a veškeré další podrobnosti se dočtete v přílohách.
Těšíme se na vás!