ARPOK poptává auditora mezinárodního projektu

ARPOK, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na audit projektu financovaného ze zdrojů Evropské komise

ARPOK, o.p.s. (dále jen „společnost”), vypisuje výběrové řízení na audit tříletého mezinárodního vzdělávacího projektu Experiencing the World (2013 – 2015), do kterého se mohou přihlásit auditoři i auditorské společnosti (dále jen „auditoři“) mající sídlo nebo kancelář v ČR.  

Rozsah zakázky

Předmětem výběrového řízení je provedení povinného auditu projektu DCI-NSAED/2011/113  Experiencing the world: a qualitative Global Learning program in Czech Republic, Austria and Slovenia, financovaného ze zdrojů Evropské komise, dotační program Non State Actors and Local Authorities – Development Education and Awareness Raising Programme of European Union. Audit musí být proveden v souladu se všemi požadavky uvedenými v příloze této výzvy – Terms of Reference a podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR.

Více informací v přílohách.