V Olomouci se diskutovalo na téma Udržitelný rozvoj v životě školy

Na konferenci Učíme o globálních souvislostech V., která se konala 11. dubna 2019 diskutovalo na téma Udržitelný rozvoj v životě školy bezmála 50 pedagogů, ředitelů škol, pracovníků neformálního vzdělávání, lektorů a studentů pedagogických fakult.

Pro letošní ročník konference se ARPOK rozhodl změnit formát konference a místo tradiční dopolední panelové diskuze byl dopolední blok věnován třem řečníkům, kteří se zabývají ve své profesi tématu udržitelnosti. Pozvání mezi řečníky přijal Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého, Mgr. Jitka Burianová z Ministerstva životního prostředí, která mimo jiné hovořila o iniciativě  Dost bylo plastu. Třetím řečníkem byla Helena Škrdlíková, která je jedním ze zakládajících členů studentské iniciativy Udržitelný Palacký.

Odpolední blok byl jako v předchozích letech vyhrazen pro workshopy. První workshop byl pod vedením našich kolegyň Mgr. Johany Krajčírové a Mgr. Dominiky Scholzové ve spolupráci se ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy na téma žákovské projekty – příklad dobré praxe „Plýtvání potravinami“. Žáci ze základní školy Leoše Janáčka realizovali v loňském roce na své škole výzkum zaměřený na plýtvání potravinami ve školní jídelně a hledali spojitost s nákupy sladkostí ve školním bufetu. Žákovský projekt se konal v rámci našeho projektu Global Issues  – Global Subjects.

Dva workshopy se zaměřily na práci s aktivitami na téma gender a klimatická změna v předmětech matematika, občanská výuka a český jazyk. Tyto workshopy byly podvedením pedagogů podílejících se na vytváření nových metodických materiálů v rámci projektu Global Issues  – Global Subjects. V rámci workshopů hledali pedagogové spolu s účastníky konference mezipředmětové vazby i v dalších předmětech. 

Poslední workshop na téma Jak žít bez odpadu byl pod taktovkou Heleny Škrdlíkové z Czech Zero Waste a Masarykova gymnázia Příbor. Masarykovo gymnázium Příbor se v rámci našeho projektu Get up and GOALS! věnovalo se svými žáky snižování produkce nadbytečných plastových obalů. V rámci projektového dne na škole žáci seznámili své spolužáky s problematikou plastových obalů a seznámili je s možnými alternativami. 

Celou konferencí nás jako každý rok provázela Mgr. Lenka Dušková, Ph. D.

Děkujeme všem účastníkům konference za příjemnou atmosféru a inspirativní diskuzi. Dobrovolníkům z řad ARPOKu za výpomoc a samozřejmě také donorům České rozvojové agentuře a Olomouckému kraji za finanční podporu.

 

konference