Uživí planeta lidstvo?

Přijďte na veřejnou besedu s názvem „Jak se produkce potravin může starat o své vlastní pokračování?“, která se koná 2. listopadu od 18:00 v Pevnosti poznání, Olomouc.

Seminář vede Vojtěch Kotecký z Glopolis.

Vojtěch Kotecký pracuje jako analytik v institutu Glopolis, kde se zabývá ekologickou politikou, zejména v kontextu energetiky a zemědělství. Více než dvacet let pracoval  v Hnutí DUHA. Pravidelně také přispívá do českých deníků i jiných médií. Obdržel Cenu ministra životního prostředí za „významný přínos prosazování věcnosti a odbornosti do veřejné debaty o ochraně životního prostředí“. Vojtěch Kotecký vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK a doktorát environmentálních studií získal na Centru pro otázky životního prostředí UK.

Přednášku pořádá Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v rámci semináře „Uživí planeta lidstvo?“