TZ: Život a rozvojová spolupráce v Etiopii očima studentky Univerzity Palackého

V úterý 28. dubna proběhne od 18:00 v sále Divadla hudby Muzea umění Olomouc přednáška na téma „(Za)žít Etiopii,“ kterou v rámci Rozvojových večerů pořádá nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. Zájemce z řad široké veřejnosti večerem provede Kateřina Procházková, studentka oboru Mezinárodní rozvojová studia na  Univerzitě Palackého v Olomouci.

 

V úterý 28. dubna proběhne od 18:00 v sále Divadla hudby Muzea umění Olomouc přednáška na téma „(Za)žít Etiopii,“ kterou v rámci Rozvojových večerů pořádá nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. Zájemce z řad široké veřejnosti večerem provede Kateřina Procházková, studentka oboru Mezinárodní rozvojová studia na  Univerzitě Palackého v Olomouci.

Host rozvojového večera seznámí příchozí s kulturním a přírodním bohatstvím Etiopie a nastíní problémy, s nimiž se její obyvatelé musí každý den potýkat. Zároveň představí práci neziskových organizací v regionu, její úskalí i dosažené úspěchy.

Etiopie oplývá bohatou historií, která dle mnoha odborníků sahá až ke kořenům lidské civilizace. Jedinečný vývoj země byl silně spjat s kávou, jejíž pravlast leží v mlžných horských lesích na severozápadě. I přes to, že z Etiopie pochází jedna z nejobchodovanějších komodit světa, musí se její obyvatelé potýkat s celou řadou problémů Právě to bylo důvodem, proč jsme se rozhodli dát veřejnosti možnost poznat krásy a obtíže života v této africké zemi,“ uvádí Jan Klega, pracovník organizace ARPOK, o. p. s.

Kateřina Procházková strávila v rámci dobrovolnického programu GLEN tři měsíce v západní Etiopii v regionu Kafa, kde působila jako stážistka na projektu rozvoje komunitního ekoturismu v pobočce německé organizace NABU. Před započetím samotné stáže věnovala měsíc cestování a měla tak příležitost poznat zemi i její obyvatele.

Pro svou rozmanitost byl region Kafa v roce 2010 zapsán na seznam biosférických rezervací UNESCO. Oblast,kde se střídají hluboká údolí, pozvolné planiny i strmící horské masivy, pokrývají rozsáhlé mlžné lesy s ohromnou biodiverzitou. Organizace NABU se v rámci svých projektů zaměřuje na zapojení místních komunit do ochrany tohoto vzácného ekosystému a zároveň usiluje o rozvoj environmentálně šetrné ekonomiky, např. formou podpory tradičních řemesel a ekoturismu.

 

Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech informuje veřejnost, a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

 

Akce se koná v rámci Evropského roku rozvoje. Projekt Evropský rok rozvoje v Olomouci je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Informace o Evropském roku rozvoje: https://europa.eu/eyd2015/cs

Informace o programu GLEN: http://www.inexsda.cz/cs/projekt/glen

Informace o projektech NABU v Etiopii: https://en.nabu.de/projects/ethiopia/kafa/area/

 

Kontakt pro média:

Jan Klega

E: jan.klega@eshop.arpok.cz | T: 581 111 907 | M: 732 983 795