TZ: V Olomouci se bude diskutovat, proč učit o globálních souvislostech

V Olomouci se bude diskutovat, proč učit o globálních souvislostech

22. dubna 2015 – Dnes se v Olomouci uskuteční ojedinělá konference „Učíme o globálních souvislostech“, na které budou diskutovat zástupci státního, neziskového a soukromého sektoru s pedagogy nejen z Olomouckého kraje. Konference se uskuteční v Centru ArtUm od 9 do 17 hodin.

Celou konferenci zahájí prof. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Dopolední část bude vyplněna panelovou diskuzí, ve které budou hosté diskutovat např. o otázkách Proč učit o globálních souvislostech? Jaká pozitiva a negativa to může přinášet žákům a učitelům? Učí se dnes v souvislostech?, aj. Pozvání přijali PhDr. Aleš Dvořák (MŠMT ČR), Mgr. Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu ČR), Mgr. Petra Skalická (Člověk v tísni), PhDr. Zuzana Hlavičková (vedoucí přípravné skupiny stávající Národní strategie GRV (2009-2010) a Ing. Alena Fabičovicová (nakladatelství Didaktis).

Odpolední část nabídne účastníkům z řad pedagogů praktické dílny organizací, které se výuce globálních souvislostí věnují již několik let. Účastníci se tak mohou těšit na témata rozvojové spolupráce, humanitární pomoci či odpovědného cestovného ruchu.

„Jsme moc rádi, že se na jednom místě setkají lidé, kteří mohou ovlivnit výuku na školách shora např. zástupce MŠMT, s pedagogy, a sami čekáme, jaké výstupy akce přinese. Konference je unikátní v tom, že je první svého druhu v České republice. Rádi bychom založili tradici těchto akcí a každý rok přinesli pedagogům zajímavé téma.“ uvádí Lenka Pánková, organizátorka akce.

 

Konference se koná v rámci Evropského roku rozvoje a je pořádána za podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a za podpory Olomouckého kraje.

Pořádající organizace ARPOK je vzdělávací nezisková organizace, která od roku 2004 přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudobu, migraci, odpovědnou spotřebu), a otevřeně o nich mluví se žáky. O těchto tématech informuje i veřejnost a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

 

 

Kontakt pro média:

Lenka Pánková, ředitelka ARPOK

E: lenka.pankova@eshop.arpok.cz

T: 581 111 907

M: 737 354 499