Světová škola

Realizace: září 2015 – doposud

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Ondřej Klímek (Ondrej.Klimek@eshop.arpok.cz)

 

Projekt Světová škola usiluje o začleňování globálních témat do výuky i celkového života školy, podporuje aktivitu a iniciativu žáků a jejich zájem o dění kolem nás v duchu hesla Mysli globálně, jednej lokálně.

Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Titul Světová školy získaly ve spolupráci s ARPOKe tyto školy: