Projekty v Srbsku

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V AUTONOMNÍ OBLASTI VOJVODINA

Realizace: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí a Olomoucký kraj

Projekt Vzdělávání a rozvoj v autonomní oblasti Vojvodina navázal na výstupy semináře uskutečněného v rámci projektu Budování kapacit místní správy, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru v autonomní oblasti Vojvodina. Kladl si za cíl podporu partnerských institucí místní správy, samoprávy a subjektů občanské společnosti. Aktivity a výstupy projektu byly zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformaci a posilování kapacit pro kvalitní správu věcí veřejných (tzv. „good governance“) a v neposlední řadě na zkušenosti České republiky s členstvím v Evropské unii.

Projekt byl realizován Olomouckým krajem ve spolupráci s ARPOKem a soukromou firmou ROSIVA Šumperk s.r.o.

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2009 a 2010.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.

crdc_p logo-kraje

BUDOVÁNÍ KAPACIT MÍSTNÍ SPRÁVY, ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A SOUKROMÉHO SEKTORU V AUTONOMNÍ OBLASTI VOJVODINA, SRBSKO

Realizace: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí, Olomoucký kraj

Tento roční projekt Olomouckého kraje navázal na dlouhodobou spolupráci Olomouckého kraje s autonomní oblastí Vojvodina v Srbsku. ARPOK jako partner projektu koordinoval jednotlivé aktivity projektu.

V červenci 2008 byl realizován třídenní identifikační seminář pro zástupce státní správy, soukromého a neziskového sektoru z autonomní oblasti Vojvodina v Bačce Topole, nedaleko srbské Subotice ve Vojvodině. Seminář proběhl za spolupráce tří českých subjektů – Olomouckého kraje, soukromé firmy ROSIVA Šumperk s.r.o. a ARPOKu.

Cílem semináře bylo rozšíření a prohloubení přímých kontaktů mezi všemi přítomnými subjekty z Olomouckého kraje a autonomní oblasti Vojvodina a zmapování potřeb jednotlivých zastoupených institucí a organizací z Vojvodiny. Dále se jednalo o možnostech spolupráce s přítomnými českými zástupci.

Další součástí projektu byla studijní cesta vybraných zástupců institucí a organizací z Vojvodiny do České republiky v říjnu 2008. Tato cesta sloužila k nalezení konkrétních možností spolupráce pro následující období a ke sdílení zkušeností českých organizací a institucí s vybranými srbskými účastníky.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.

crdc_p logo-kraje