Slavíme 13. narozeniny!

Je to tady přátelé! Dnes slavíme 13 let od založení organizace. Rádi bychom s vámi při této příležitosti sdíleli narozeninová přání, která jsme obdrželi.

Můj milý, malý ARPOKu, přeji ti k Tvým 13-tým narozeninám všechno nejlepčejší. Zdraví ti přeji taky, byť symbolicky. Hodně práce (jo, dětská práce je ještě někde legální) a ať šíříš moudra dál do naší společnosti. Takový puberťáky tady potřebujeme, aby nás starochy rozhýbali a dodali nám trochu šťávy a podnětů k přemýšlení! Čus bus tvůj kámoš Ondra

Mgr. Ondřej Toth, psycholog

 

Když před třinácti lety Univerzita Palackého společně s Olomouckým krajem zakládala Agenturu rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, domníval jsem se, že půjde o jeden z prvních úspěšných pokusů v naší zemi poskytovat rozvojovou pomoc nejen na vládní úrovni, ale i na úrovni samospráv, tedy krajů, města a obcí. K tomu nakonec nebyla politická vůle. Nicméně ARPOK přežil nesnadné začátky a dnes je to známá, kvalitní a respektovaná nevládní organizace, která se věnuje (nejen) v Olomouckém kraji především rozvojovému vzdělávání a globální výchově. Přeji všem členům a přátelům ARPOKu, aby i v dalších letech měli dostatek energie, odvahy i optimismu při naplňování svých vizí, cílů a přání.

doc. Pavel Nováček, vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci

 

Za 13 let své existence se ARPOK stal bez nadsázky pojmem v oblasti globálního rozvojového vzdělání. Více než kdy v minulosti je nutné, abychom chápali svět a jeho problémy v širších souvislostech, tak abychom mohli za jeho i naši budoucnost přijmout odpovědnost a hledat kvalifikovaná řešení. To se týká jak mladší tak i starší generace. Na tomto poli odvádí ARPOK záslužný kus práce a díky svým aktivitám skvěle reprezentuje i Univerzitu Palackého v Olomouci. Přeji sdružení, aby inspirovalo stále větší počet lidí. Vedení ARPOKU moc děkuji a držím palce.

prof. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci

 

ARPOK je organizace, která již před čtyřmi přinesla do mého života smysl, a to hlavně skrze projekt Živá knihovna. ARPOK ale samozřejmě pracuje na velkém množství dalších projektů a aktivit. Lidé v ARPOKU jsou do jednoho velice inspirativní lidé s velkými vizemi, a to je to co, jsem přesvědčena, že žene ARPOK a jeho práci kupředu. Veškeré projekty, na kterých AROK pracuje, mají velký a dlouhodobý dopad na celou naši společnost. A proto bych ARPOKu stejně jako celé naší společnosti přála, aby tu byl ARPOK pro nás co nejdéle a dosavadních 13 let byl jen jeho úspěšný začátek. 

Ludmila Pátá, studentka Univerzity Palackého v Olomouci

 

Co bych přála ARPOKu k 13. narozeninám? Na svůj pubertální věk je už velmi vyspělou, odpovědnou osobou, která přesně ví, co chce, když její vrstevníci nevědí. Umí jednat samostatně, umí jazyky, je sociálně velmi vyspělá, zkrátka takovou osobu bych si ve škole přála, je to nedostižný ideál. Do dalších let hodně spolupracujících organizací, pokud možno přívětivých, které s radostí pomáhají plnit nastavené cíle. Velmi mě těší, že s touto skvělou osobou už spolupracuji 13 let!

Hana Vacková, středoškolská učitelka, Gymnázium Olomouc Hejčín

 

S ARPOKem jsem se poprvé setkala v roli účastnice jednoho z výukových programů, který se konal na naší střední škole. Postupně jsem se s ARPOKem seznamovala více a dnes zde pracuji. Inspiroval mě tehdy při volbě mého studia a inspiruje mě stále. K narozeninám mu přeji mnoho dalších let svého úspěšného fungování a zejména, aby byl i nadále inspirací pro lidi okolo něj.

Anna Mairingerová, studentka Univerzity Palackého v Olomouci

 

Milý ARPOKu, k Tvým narozeninám Ti přeji šikovné lidi, kteří se o Tebe budou starat alespoň tak, jak to šlo doposud. Přeji Ti hromadu nápadů, ať mám z čeho čerpat inspiraci nejen do mé výuky, ale taky i do projektu Světová škola. Ať si pořád otevřený a přátelský. Těším se na brzké setkání! P.S. Ať je pro Tebe 13 tím šťastným číslem.

Mgr. Jakub Ambros, učitel ZŠ Ptení

 

Ve třinácti je člověk na prahu dospělosti. ARPOK po třinácti letech slaví třináctého září věk více než dospělý. Stojí za ním řada skvělých lidí, kteří se nevzdávají toho, čemu věří – že jsou přínosem pro otevřenou a tolerantní společnost. Tímto Vám všem přeji spoustu další energie do nových skvělých projektů! Ať se Vám stále tak daří jako doposud!


Martin Okleštěk, člen správní rady
 

ARPOK