Seminář: Globální témata optikou různých předmětů v Brně

Srdečně Vás zveme na seminář „Globální témata optikou různých předmětů“. Seminář se uskuteční 12. 11. 2020 v Brně a je určen všem pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ / studentům pedagogiky, kteří mají zájem začleňovat globální témata do výuky.

Vyzkoušíte si aktivity z našich metodik do občanské výchovy, českého jazyka a matematiky a budete mít možnost diskutovat propojenost daných témat s jinými předměty. Nebude se bát dotknout i témat citlivých či obtížně uchopitelných, jako jsou gender či klimatická změna.

 

Co získáte?

  • Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje
  • Vzorové lekce
  • Informace a podněty od dalších pedagogů
  • Certifikát o absolvování semináře

 

KDY: 12. 11. 2020

KDE: Brno, budova LIPKY, Kamenná 20 (kontakt)

S KÝM: Petra Gajová (lektorka a metodička ARPOK, o. p. s.)

Seminář je ZDARMA včetně drobného občerstvení.

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA SEMINÁŘ