ARPOK spolupracuje s Katedrou primární a preprimární pedagogiky PdF UP

ARPOK úzce spolupracuje s Katedrou primární a preprimární pedagogiky PdF UP v rámci multikulturní výchovy, která ve dnech 8. – 11. 4. 2019 hostitela setkání řešitelů mezinárodního výzkumného projektu KINDINMI – Mateřská škola jako faktor začleňování dětí migrantů a jejich rodin. 

Cílem projektu je zmapování kontaktu mezi školou nebo vzdělávacími organizacemi s rodinami; dále mapování kontaktů – v rámci předškolního vzdělávání – mezi rodinami migrantů a „tradičně“ vnímanými rodinami; hodnocení překážek a možností osvědčených postupů; zmapování vzdělávání a dovedností zaměstnanců pečujících o tyto děti z hlediska jazykového vývoje, sociálního začleňování, komunikace; zkoumání strategií, jejichž cílem je povzbudit rodiny, aby své děti zapsaly do předškolního vzdělávání a rozvíjely inovativní strategie.

V rámci pracovního setkání se otevřely otázky migrace, inkluze, problémy vzdělávání dětí cizinců v mateřském jazyce a v jazyce nové země, problémy identity, ale i vzdělávání a připravenost učitelů mateřských škol na nové situace, které souvisejí s migrací.

Mezi pozvanými hosty byla ředitelka ARPOKu Lenka Pánková spolu s naší kolegyní  Kateřinou Křížovou.  V prezentaci nejprve představily organizaci ARPOK, která vznikla s podporou Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2004, dále pak projekty globálního rozvojového vzdělávání a výukové programy pro všechny stupně škol, včetně škol mateřských. Velmi významnou aktivitou z hlediska vzdělávání pedagogů je nabídka podpory formou seminářů, konzultací a metodických materiálů. Lektorky ARPOKu vstupují se svými programy také do výuky studentů oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ, kde svými aktivitami doplňují výuku multikulturní výchovy na fakultě.

Více ZDE.