Rozhovor: Výuka kritického myšlení

Kritické myšlení a řešení problému by mělo našim učitelům pomoct s těžko uchopitelnými tématy nebo s něčím co hýbe dnešním světem. Pro děti je důležité, aby se uměly ptát a uměly hledat na své otázky odpovědi. Aby děti informace nepřijímaly bezmyšlenkovitě, ale aby nad nimi uvažovaly a hledaly možné odpovědi. Více v rozhovoru pro Český rozhlas Olomouc

rozhovor