Rozhovor s Petrem Marešem, hostem březnového rozvojového večera

RV_brezenV roce 2003 založil v Brně spolek studentů a pracovníků nevládních organizací Spolek pro Fair Trade a rozvojové vzdělání, který přinesl do České republiky koncept spravedlivého obchodu. Principy Fair trade byly u nás tehdy prakticky neznámé a nejen díky aktivitám spolku dnes mnozí Češi nakupují fair trade výrobky, které lidem ze zemí Asie, Afriky či Latinské Ameriky umožňují pracovat za důstojných podmínek. Členové Spolku pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání ale brzy přišli na to, že jen fair trade „nestačí.“ Přejmenovali se na NaZemi a díky vzdělávacím projektům rozšiřují mezi lidmi povědomí o lokálních i globálních problémech.

Kampaně společnosti NaZemi Ušili to na nás! a Obuj se do toho se zabývají podmínkami panujícími v oděvním a obuvnickém průmyslu. Ty jsou mnohdy tristní – extrémně dlouhá pracovní doba, omezování osobní svobody či nucené dětské práce jdou ruku v ruce s riziky, které s sebou nese zdraví nevyhovující pracovní prostředí, v němž zaměstnanci pracují. A jako odměna jen extrémně nízká mzda, která nepokryje základní potřeby zaměstnanců a jejich rodin.

Více o kampaních i o tom, jaký vliv má každý z nás na pracovní podmínky zaměstnanců oděvního a obuvnického průmyslu ve světě, nám jako ochutnávku k Rozvojovému večeru prozradil člen společnosti NaZemi Petr Mareš.

Co je cílem kampaní Ušili to na nás! a Obuj se do toho?

Primárním cílem je zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v rámci dodavatelských řetězcích oděvního a obuvnického průmyslu. Samotné kampaně se věnují osvětě a informování relevantních aktérů v České republice. Dále se v rámci kampaní věnujeme apelům směřovaným převážně k velkým firmám, aby přijaly skutečnou odpovědnost za podmínky ve svých dodavatelských řetězcích. Nedílnou součástí je i snaha ovlivnit legislativu (především na evropské úrovni), která zajistí dodržování lidských práv při produkci.

Je patrný vývoj k lepšímu, co se pracovních podmínek zaměstnanců textilních a obuvnických firem týče? Zajímají se společnosti díky probíhající osvětě mezi zákazníky více o osudy a pracovní podmínky svých zaměstnanců?

Posun k odpovědnosti a změně pracovních podmínek je obecně velice pozvolný. Řada firem díky tlaku spotřebitelů téma reflektuje a některé firmy představují i zajímavé projekty, které mohou vést v budoucnosti k dílčím pozitivním změnám. Zatím nelze ale rozhodně hovořit o zásadních změnách, které by měly potenciál změnit stávající systém produkce oděvů a obuvi.

Můžu já jakožto zákazník a nakupující něco ovlivnit? Pokud ano, tak jak?

Zákazník může ovlivnit leccos. Pro oděvní a obuvnické firmy jsou požadavky zákazníků primární. Každý spotřebitel může podpořit konkrétní aktivity neziskových organizací, které se zaměřují především na velké firmy, tedy různé petice a výzvy, které na tuto problematiku cílí. Také může každý šířit informace o tématu ve svém okolí. V neposlední řadě každý zákazník při svém nákupu může zohledňovat etická kritéria, tím myslím jaké sociální a environmentální dopady zákazníkův nákup má.

Pokud chcete vědět víc, klikněte na stránky NaZemi nebo přijďte na Rozvojový večer: Prosím, sedřete nás z kůže, který se koná od ve středu 16. března 2016 od 18:00 v Muzeu umění Olomouc – sále Divadla hudby!

rozhovor, rozvojové večery