První seminář z cyklu Migrace není legrace

Začátek prázdnin znamená pro pedagogy zpravidla příchod období určeného k odpočinku a načerpání sil pro další školní rok. Mnozí ovšem i přes léto věnují čas rozšiřování obzorů, čerpání inspirace a sdílení zkušeností. Mezi ně patřili také účastníci prvního semináře z cyklu „Migrace není legrace,“ který se konal 1. – 3. 7. 2015 v příjemném prostředí Lovecké chaty nedaleko Horky nad Moravou.

Není mnoho témat, která by se v posledních měsících objevovala v médiích s tak železnou pravidelností, jako je tomu v případě migrace a uprchlictví. V záplavě informací se často ztrácejí ty opravdu relevantní, což spolu s cíleným zjednodušováním a zkratkovitostí vede k utváření jednostranných a mnohdy až silně xenofobních postojů. Projekt „Migrace není legrace“ si klade za cíl prostřednictvím pedagogů napomáhat mladým lidem vnímat problematiku migrace a migrantů v celé její šíři, a přispívat tak k rozvoji tolerantní a otevřené společnosti.

IMG_0083

Diskuze jsou plné emocí a vyhraněných názorů, na veřejných prostranstvích se objevují nenávistná hesla a šibenice, společnost se stále více uzavírá. Málokdo si uvědomuje, že svědky tohoto vývoje jsou i děti, které často přejímají to, co zaslechnou doma či v médiích. Pro pedagogy může být obtížné na tyto názory vhodně reagovat, proto jsme se rozhodli nabídnout jim v rámci cyklu seminářů možnost získat potřebné informace, vyzkoušet si různé výukové metody a rozvinout své komunikační dovednosti. Díky osvojení nových technik budou schopni vést diskuzi se žáky bez zbytečných emocí,“ uvádí Jan Klega, koordinátor projektu.

Program semináře byl velmi intenzivní, na odpočinek mnoho času nezbývalo. Krátké úvodní slovo, smíchem prodchnuté seznamovací aktivity a před účastníky najednou stál první nesnadný úkol, při kterém se snažili přijít na kloub příčinám a důsledkům migrace. Navazující netradiční pexeso dalo mozkovým závitům možnost trochu si odpočinout, ovšem důkladně prověřilo výtvarné schopnosti hráčů. Nakreslit pojmy jako uprchlík či Pevnost Evropa není zrovna snadné, zvlášť pokud má význam obrázku poznat i někdo další. V podvečer přišla na řadu beseda s Terezou Malochovou ze SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), která přinesla jak velké množství užitečných informací, tak zajímavé příklady z praxe. První den uzavřela lekce Kruté moře, která prostřednictvím příběhů přibližuje obtíže, s nimiž se uprchlíci na své cestě potýkají.

IMG_0109

Den druhý byl zcela věnován rozvoji komunikačních dovedností. Jakub Švec ze společnosti Manta Edu účastníky seznámil se základními prvky mezilidské komunikace a následně je provedl možnými způsoby reakcí na výroky, se kterými se ze strany žáků mohou setkat.

Ráno třetího dne započalo protažením těl během outdoorové hry Migrace není legrace, při níž si účastníci vyzkoušeli trnitou pouť uprchlíků z těžce zkoušeného Bídastánu do nového domova v Blahostánu. Závěrečná aktivita se věnovala práci s krátkými filmy (rozhovor s nelegálním migrantem, spot UNHCR shrnující situaci v roce 2014) pomocí metod „Dvoudílný deník“ a „Poslední slovo patří mě.“

IMG_0118

Účastníci se k domovům vydali plni nejen nových poznatků a zkušeností, ale také mnoha podnětů k promyšlení. Řada z nich bude výraznou součástí druhého semináře, který se uskuteční v září.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz

semináře