Posilování kapacit ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@eshop.arpok.cz)

Jednou z priorit organizace je neustálé zlepšování našich služeb a růst odborných dovedností pracovníků. V roce 2015 se proto zaměřujeme na 3 oblasti rozvoje organizace. Jsou jimi školení lektorských dovedností včetně koučinku, práce na strategickém plánu pro další období a práce na PR.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crdc_p