Pořádali jsme Konferenci Učíme o globálních souvislotech III

Pořádali jsme Konferenci Učíme o globálních souvislotech IIIMinulý týden v úterý 18. dubna 2017 se uskutečnil již třetí ročník konference „Učíme o globálních souvislostech – Globální rozvojové vzdělávání v naší škole“, kterou pořádal ARPOK o.p.s. Záštitu nad konferencí převzal prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, který zároveň celou konferenci zahájil.

V dopoledních hodinách proběhla panelová diskuze na téma Globální rozvojové vzdělávání v naší škole, ve které diskutoval spolu s účastníky konference Mgr. Michal Hlaváček, zástupce Olomouckého inspektorátu České školní inspekce, Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D., zástupkyně Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Mgr. Jakub Švec, lektor osobnostní a sociální výchovy a Mgr. Stanislav Švejcar, zástupce ředitele ZŠ Litomyšl, Zámecká 496.

V odpoledním bloku probíhalo několik praktických dílen. Účastníci konference absolvovali workshop na téma Principy nezraňující komunikace a globální témata s Jakubem Švecem z organizace Mantaedu, workshop na téma Příběh banánu s Pavlou Kotíkovou z Ekumenické akademie, workshop Menu pro změnu s Terezou Čajkovou a Andreou Tláskalovou z organizace Glopolis a workshop na téma Živá knihovna jako metoda výuky se Zuzanou Plachkou a Karin Majerovou z organizace ARPOK.

Konference se uskutečnila za podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a za podpory Olomouckého kraje, kterým na tomto místě děkujeme.
 
Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na průběhu konference podíleli a v neposlední řadě děkujeme všem zúčastněním za aktivní účast a diskuzi během celé konference.
 
 
 

globální rozvojové vzdělávání, GRV, konference