Pomoc našich dobrovolníků je nevyčíslitelná!

Děkujeme! Bez vás by to nešlo!

Během roku 2013 nám pilně pomáhali a nechtěli žádné odměny. Chceme proto z celého ARPOčního srdce a poděkovat našim skvělým DOBROVOLNÍKŮM a DOBROVOLNICÍM za odvedenou práci. Jsou mladí, pracovití, chtějí pomáhat. Jsou to lidé, kteří vědí, že nestačí chtít, ale je třeba jednat. A proto přišli a opravdu nám pomohli! Velice si jich vážíme a přejeme jim do nového roku všechno nejlepší.

 

Děkujeme:

 •  Páje Kotíkové, Lence Putalové a Zuzce Zmrzlíkové za aktivní práci na projektu MOZAIKA.
 •  Kláře Sehnalové a Lence Bizoňové za vedení webu projektu MOZAIKA.
 •  Aničce Neumannové za pomoc s organizací akcí projektu MOZAIKA a vyprávění o workcampech.
 •  Kláře Vavřačové za pomoc s koordinací a organizací kampaně Česko proti chudobě, besedy o Tanzanii v čajovně Kratochvíle a pomoc s organizací listopadového rozvojového večera.
 • Veronice Ambrozy za organizaci výstavy Díky fair trade, kterou zorganizovaly spolu s Gabrielou Kabotovou, za dohled nad mongolskou jurtou na Dolním náměstí a starost o stánek na téma zodpovědná spotřeba na Vintage marketu v rámci kampaně Česko proti chudobě. Verča se navíc aktivně podílí na projektu MOZAIKA.
 • Silvii Híľkové a Verče Černíčkové za velice ochotně poskytnuté informace a fotografie k výstavě Tak trochu jiná dovolená v rámci projektu SMOK.
 • Simoně Koplíkové za pomoc s fundraisingem.
 • Daně Strakové, která byla skvělou překladatelkou.
 • Michaele Fridrichové, Pavle Švecové a Martině Šenkeříkové za pomoc s přepisem skupinových rozhovorů.
 • Dominice Bittnerové za PR nejen MOZAIKY, ale i kampaně Česko proti chudobě a pořádání Multikulturních čajů o páté.
 • Magdě Kurdíkové za pomoc s tvorbou tiskové zprávy kampaně Česko proti chudobě.
 • Lucii Sehnálkové za tolik potřebnou péči o naši knihovnu, za pomoc s jurtou na náměstí, pomoc s přípravou setkání školních redakcí a organizací Živé knihovny.
 • Markétě Poštulkové, protože to ona se postarala o program pro děti v jurtě a stánek na Vintage marketu v rámci kampaně Česko proti chudobě.
 • Filipu Frostlovi a Aničce Mairingerové za pomoc s akcí pro děti Cesta do Indie.
 • Janu Ciupovi za přepisy rozhovorů k našemu výzkumu a rovněž za pomoc s akcí Cesta do Indie.
 • Gabce Kopáčikové a Kateřině Mejsnarové za pomoc s aktivitami pro děti v jurtě v rámci kampaně Česko proti chudobě.
 • Ondrovi Strnadelovi za pomoc s organizací Živé knihovny.
 • Kateřině Křížové za pomoc s organizací Živé knihovny a akcí Cesta do Indie.
 • Kateřině Petlachové za pomoc s programem pro děti v jurtě a s akcí Cestou do Indie.

 

Ještě jednou vám mnohokrát děkujeme a doufáme, že vám spolupráce s námi něco přinesla a že bude i pokračovat!

Lenka Pánková, ředitelka organizace
Zuzana Švajgrová, koordinátorka dobrovolníků

 a samozřejmě i zbytek celého týmu: Adam Čajka, Petra Dostálová, Marcela Fiedorová, Dominika Jíchová, Petr Rychtecký, Kateřina Štěpničková, Pavel Žwak.

I když je nevídáte, oni vaši práci vidí a cení si jí!