Muzungu Bájii

Vážení přátelé, ARPOK, o. p. s. vás zve na letošní první rozvojový večer na téma „Muzungu Bájiii“.

Shalom for Uganda je nezisková organizace působící na jihozápadě Ugandy. Je postavená především na činnosti profesionálních dobrovolníků (lékaři, psychoterapeuti, sociální pracovníci). Hlavním posláním je zavádění tzv. paliativní péče, zdravotní pomoc na klinice a osvěta obyvatel v oblasti hygieny a zdravotní péče. Služby jsou poskytovány v odlehlých vesnicích, a tak lékaři mnohdy cestují za pacientem i několik kilometrů. Dalším pilířem je vzdělávání – dobrovolníci vypomáhají ve školách nebo připravují pro děti ve vesnicích volnočasové aktivity. O své dobrovolnické praxi v této organizaci budou na lednovém rozvojovém večeru přednášet Jana Březinová a Tereza Truhlářová, které v Ugandě působily několik měsíců.

 

Jana Březinová pracovala několik let v Charitě Olomouc jako vedoucí Střediska Khamoro pro etnické menšiny a poradenství. V Ugandě strávila 2 měsíce jako pedagog volného času a učitelka angličtiny na základní škole.

Tereza Truhlářová vystudovala Lékařskou fakultu v Plzni. Před odjezdem do Ugandy pracovala čtvrt roku ve VN Brno na chirurgickém oddělení. Od října 2012 do dubna 2013 pracovala v Ugandě jako lékařka.

Těšíme se na vás v úterý 21. ledna od 18.00 v Divadle hudby Olomouc.