Ohlednutí za únorovým rozvojovým večerem

Ohlednutí za únorovým rozvojovým večeremMinulý týden, ve středu 22. února, se konal únorový rozvojový večer na téma „Obchod s lidmi není obchod“.

Hostem večera byla Tereza Šimonová, která návštěvníky seznámila s činností neziskové organizace La Strada Česká republika, ve které působí. Obchodování s lidmi a vykořisťování je každodenní realitou pro miliony lidí na celém světě a La Strada Česká republika, o.p.s. je jediná organizace v ČR, která systematicky řeší problematiku obchodování s lidmi a vykořisťování. Organizace je součástí mezinárodní sítě La Strada International, která sdružuje osm organizací z různých zemí Evropy.

Tereza Šimonová představila návštěvníkům organizaci následovně: Naším cílem je poskytovat podporu obchodovaným a vykořisťovaným osobám a dávat jim hlas při snaze domoci se svých práv“.

Během večera byla možnost shlédnout dva krátké filmy, které byly natočeny speciálně pro účely osvěty v dané problematice. Nejen tyto dva snímky, ale téma jako takové návštěvníky velmi zaujalo. Po ukončení přednášky proběhla jak už pravidlem bývá krátká diskuze, ve které se posluchači doptávali na detailní informace jako například: „Kolik klientů za poslední rok v české pobočce La Strada vyhledalo vaši pomoc?“  či  „Je častější, že jsou vaši klienti muži nebo naopak ženy?“  Pravděpodobně byste očekávali, že odpovědí budou ženy, ale vzhledem k nárůstu nelegálních pracovníků na polích či stavbách, je většina klientů právě mužského pohlaví.

Další rozvojový večer na téma Být či nebýt uprchlíkem, to je to oč tu běží“ se koná 22. března 2017 v 18:00 v interaktivním muzeu Pevnost poznání Olomouc.

Těšíme se na Vás.

 

rozvojové večery