Multikulturní výchova v Olomouckém kraji

Realizace: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2010

Donor: Nadace rozvoje občanské společnosti

Cílem dvouletého projektu bylo začleňování multikulturní výchovy na ZŠ a SŠ v regionu Střední Morava. Projekt se soustředil na představení sedmi menšin, se kterými se čeští žáci setkávají, a sice Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců, Mongolů, Číňanů a obyvatel Zakavkazska. V rámci projektu vznikla metodická příručka pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ s názvem Multi kulti: Menšiny v ČR, byl vytvořen webový portál www.multi-kulti.cz, putovní výstava o daných sedmi menšinách, byly realizovány výukové programy pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol a semináře pro pedagogy.

Během celého projektu bylo realizováno 133 výukových programů pro 2 352 žáků a 5 seminářů, kterých se zúčastnilo 115 pedagogů. Výstava byla zapůjčena do 30 škol, kde ji zhlédlo 11 823 žáků.

Metodické publikace je možné získat na našem eshopu. Výstavu lze i nadále zapůjčit do škol , bližší informace naleznete zde.

Projekt byl realizován za finanční podpory Nadace rozvoje občanské společnosti, podpora z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

EEA_logoNOR_logoNROS_logo