Jan Trachta: Lékařská praxe v ozbrojených konfliktech a rozvojovém světě

Na listopad jsme pro vás připravili rovnou dva Rozvojové večery!

První Rozvojový večer se koná 15. listopadu na téma Opuštěná společnost s Erikem Taberym a druhý Rozvojový večer se koná 28. listopadu na téma Lékařská praxe v ozbrojených konfliktech a rozvojovém světě s chirurgem Lékařů bez hranic MUDr. Janem Trachtou.

Během přednášky a diskuze představí MUDr. Jan Trachta práci humanitární organizace Lékaři bez hranic v ozbrojených konfliktech a rozvojových zemích z pohledu chirurga.

Zajímá vás, jakým výzvám musí čelit zdravotníci a logistici této světově známé organizace v extrémně obtížných podmínkách nejchudších zemí na světě? Přijďte si 28. listopadu 2017 od 18:00 do Pevnosti poznání, Olomouc poslechnout jeho vyprávění.

rozvojové večery