Blíží se uzávěrka přihlášek na konferenci

Blíží se uzávěrka přihlášek na konferenci Učíme o globálních souvislostech s letošním tématem Udržitelný rozvoj v životě školy, která se koná 11. dubna v Olomouci. Konference je určena pedagogům, ředitelům, budoucím pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání. 
 
Přihlašování ZDE.
 
Účastníci obdrží certifikát o absolvování od instituce akreditované MŠMT. Účast na konferenci je ZDARMA. 
 
Dopolední blok bude věnován třem řečníkům, kteří se zabývají ve své profesi tématu udržitelnosti. Našimi hosty jsou Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.  z Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého, Mgr. Jitka Burianová z Ministerstva životního prostředí a Helena Škrdlíková ze studentské iniciativy Udržitelný Palacký.
 
V odpoledním bloku se můžete těšit na workshop organizace ARPOK ve spolupráci se ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy na téma žákovské projekty—příklad dobré praxe „Plýtvání potravinami“. Dva workshopy zaměřené na gender a klimatickou změnu budou pod vedením pedagogů podílejících se na vytváření nových metodických materiálů. Během workshopů budete společně hledat mezipředmětové vazby. Poslední workshop „Jak žít bez odpadu“ bude pod taktovkou Czech Zero Waste a Masarykova gymnázia Příbor.