Jak kriticky pracovat s informacemi?

Chcete vědět, jaký je rozdíl mezi fake news, manipulací a propagandou? Jak fungují big data a co se může stát, když dojde k jejich úniku? O tom všem se budeme společně s Mgr. Jiřím Mališem bavit na rozvojovém večeru 24. října!

Mgr. Jiří Mališ z FTK UPOL nám představí koncept kritického myšlení, který se ve světě jednoduše dostupných informací proměnlivé kvality stává důležitou součástí vzdělání každého z nás. Během přednášky zjistíte, co vše naše myšlení ovlivňuje, jakou roli hraje emocionální stránka věci nebo jaký vliv má na jednotlivce skupina.

Rozvojové večery tvoří cyklus besed s odborníky na rozvojovou a humanitární pomoc, které pořádá v Olomouci organizace ARPOK již od roku 2004. Jsme vzdělávací nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Naším cílem je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa. 

rozvojové večery