Balíček publikací globální rozvojové vzdělávání v předmětech

0.00 

Skladem

Popis

Publikace jsou k dostání i na našich seminářích.

Publikace jsou určeny pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a nyní máte možnost získat balíček všech 3 metodických publikací (Český jazyk a literatura, Matematika, Občanská výchova), příručku Když se řekne GRV o globálním rozvojovém vzdělávání a „Myslete na svět“ informační brožurku k žákovským kampaním.

V metodických materiálech naleznete:

  • Představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva.
  • V každé publikaci je 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické.
  • Přílohy k aktivitám jsou v editovatelné podobě na CD.

K čemu můžete tyto publikace využít?

  • Můžete se seznámit s globálními tématy a inspirovat se vybranými aktivitami do rozličných předmětů.
  • Publikace mají podpořit mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukázat na propojenost globálních témat.
  • Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.), upravit, napsat své komentáře.

Publikace byly vytvořeny v rámci projektu Global Issues – Global Subjects za finanční podpory Evropské unie a České rozvojové agentury.

 

Další informace

Hmotnost 4 kg