Globální témata napříč předměty (PDF)

Ke stažení zde

Přílohy ke stažení najdete zde.

Globální témata napříč předměty = 4 globální témata (klimatická změna, migrace, gender, propojenost) vždy ve 4 předmětech (3 přírodovědné a jeden společenskovědní)

#sodvahou na mezipředmětovou výuku!

Popis

Globální témata napříč předměty = 4 globální témata (klimatická změna, migrace, gender, propojenost) vždy ve 4 předmětech (3 přírodovědné a jeden společenskovědní).

Publikace nabízí 17 lekcí pro žáky 2. stupně ZŠ. Jednotlivé lekce jsou zpracovány na 1 – 2 vyučovací hodiny a slouží jako inspirace jak daná globální témata začlenit do výuky přírodovědných a společenskovědných předmětů.

Lekce slouží ke komplexnímu a mezipředmětovému porozumění danému tématu. Každé téma je zpracováno pro konkrétní ročník 2. stupně ZŠ.

Co publikace nabízí?

  • Metodický postup 17 lekcí – založených na metodě E-U-R (evokace, uvědomění si významu informací, reflexe), doporučení pro rozšíření lekcí, tipy z pilotáže lekcí
  • Přílohy k lekcím jsou k dispozici i editovatelném formátu (word) pro jednoduché použití.
  • Ke každému tématu je zpracován přehledný úvod s tipy a zajímavými informacemi, jak lze s tématem pracovat.

Publikace vznikla v rámci projektů „Globální témata napříč předměty“ a „Učíme
o globálních souvislostech“.

Publikaci podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
Publikace byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z finančních prostředků Olomouckého kraje.

Materiál nereprezentuje oficiální postoje donorů, za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o. p. s.