Světové dějiny lidstva + metodika (PDF)

Popis

Chcete učit o historii v souvislostech s globálními tématy? Tak, aby historie nepodněcovala k nacionalismu a eurocentrismu? Hledáte propojení dějepisu s dalšími předměty?

3dílná učebnice  Světové dějiny lidstva ukazuje globální témata (migrace, klimatická změna, mezinárodní nerovnosti a gender) v historických souvislostech. Učebnice podporuje mezipředmětové vazby – mohou ji kromě vyučujících dějepisu využít i vyučující dalších předmětů – zeměpisu, občanské výchovy, jazyků, biologie, chemie a dalších. Učebnici je možné stáhnout zde.

Cílem učebnice je šířit ve školách pohled na historii, který má pomoci překonat nacionalismus i eurocentrismus a posílit budování soudržné Evropy, která projevuje solidaritu se zbytkem světa. Tento cíl vyplynul z analýzy převládajících zkušeností se vzděláváním v různých zemích. Výuka dějepisu byla již od 19. století tradičně ovlivňována touhou upevňovat národní identitu občanů v rámci jejich vlastní země. Po dlouhou dobu opomíjely učebnice dějepisu většinu událostí, které se odehrály mimo určitý stát. Tento přístup, byť v klesající míře, přetrvává do dnes. Tento přístup posílil šíření nacionalistické kultury, ve které je důraz kladen na „my“, entitu omezenou státní hranicí a vybranými evropskými událostmi. Propojení se zbytkem světa a porozumění kulturním i materiálním výměnám, které po tisíciletí neustále měnily různé oblasti planety, výuka z velké části opomíjí. V minulosti tomu tak ale vždy nebylo. Do konce 18. století byla myšlenka vyprávění historie lidstva v celosvětovém kontextu rozšířena v mnoha koutech světa, včetně Číny, Japonska, islámského světa, ale i samotné Evropy.

 

Učebnice obsahuje velké množství vizuálních prvků – map, grafů nebo infografik. Na jejich základě jsme vytvořili lekce, které lze využít při prezenční i distanční výuce. Lekce je možné stáhnout zde. Obsahují následující témata:

  • Matriarchální společnost
  • Klimatičtí migranti
  • Vznik zemědělství, velkých říší a vědy
  • Rozšíření cukrové třtiny
  • Migrace
  • Obchodní systém
  • Mrtvé jazyky
  • Vznik kapitalismu
  • Římané a Číňané
  • Plastová polévka

 

K učebnici jsme spolu s pedagogy  vytvořili metodickou příručku, která obsahuje 45minutové lekce do výuky různých předmětů na 2. st. ZŠ a SŠ. Cílem příručky je zjednodušit učitelům práci s učebnicí. Metodickou příručku je možné stáhnout zde. Obsahuje následující lekce: