Džbán plný kultur

Realizace: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007

Donor: Olomoucký kraj

Džbán plný kultur jsou tematické dny zaměřené na rozvojové země, ve kterých Česká republika pomáhá (Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie). Cílem jednotlivých dnů je seznámit žáky druhého stupně ZŠ se základními informacemi o těchto zemích, s českou zahraniční rozvojovou spoluprací, budovat v nich porozumění a toleranci k jiným národům a kulturám, společně hledat odpověď na otázku, proč pomáhat lidem v rozvojových zemích. Metodické materiály určené pro pedagogy druhého stupně ZŠ obsahují podrobně rozpracované čtyřhodinové projektové dny, pokrývají průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Využívají interaktivní metody založené především na práci ve skupině – práce s textem, jazykem, národní hry, pohybové aktivity, dramatizace, výtvarné zpracování témat, orientace na mapě, tradiční hudba, powerpointová prezentace, diskuse apod. Metodické materiály se skládají z vlastní metodiky projektového dne, pomůcek k jednotlivým aktivitám, materiálů pocházející z dané země, CD s hudbou a map.

Metodické materiály je možné si zapůjčit, případně objednat i publikaci z těchto materiálů vytvořenou. Více informací naleznete zde.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.

logo-kraje