Co se dělo na ARPOKu v létě?

 Začal nový školní rok, což pro nás znamená kolotoč výukových programů, seminářů, školení projektových aktivit apod. Léto ale bylo trochu jiné – pojďme se společně podívat, jak vypadají prázdniny na ARPOKu.

 

 • Letní škola Enviglob
  Ve dnech 3. – 4. července se v rámci projektu  Enviglob konala v areálu Kaprálova Mlýna Letní škola. Program byl rozmanitý a účastníci tak měli možnost nejen se seznámit s prostředím Moravského krasu, ale také diskutovat nad dlouhodobými plány začleňování globálně-environmentálních témat do výuky či se seznámit s publikací Na Stopě začleňování globálních témat do výuky. Díky pozvaným hostům Iris Monteiro a M. Schlossarkovi se navíc dověděli něco o praxi rozvojových projektů v Angole či fungování mikropůjček v Tanzanii, jejichž princip si sami vyzkoušeli formou outdoorové hry Mikrokredity.
 • Strategické plánování
  Ve dnech 14. – 16. července jsme strategicky plánovali. Roubenka na Hluchové v Nýdku uprostřed lesů nám poskytla ideální prostředí na revizi naší SWOT analýzy, hodnocení fungování pracovních skupin, plánováním náročného podzimu i diskuzí nad systémem našeho PR a fundraising. Ty tři dny byly náročné, ale vskutku užitečné – uvědomili jsme si totiž, nejen kolik práce máme ještě před sebou, ale i kolik věcí jsme od loňského strategického plánování zvládli, a že pořádně si práci naplánovat a systematizovat se opravdu vyplácí.    
 • Reorganizace kanceláře
  Jedním z výstupů strategického plánování byla všemi odsouhlasená potřeba úklidu a reorganizace našeho pracovního prostoru. Koncem července jsme tedy celý jeden den věnovali stěhování stolů, vyhazování věcí zbytečných, uspořádávání věcí potřebných apod. Výsledkem je krásná, prostorná a útulná kancelář, ve které jde práce skoro sama.
 •  Svět v jednom dni
  Projekt měl během prázdnin opravdu rušno. V srpnu, po třech letech krásné, ale usilovné práce, se naše snažení dočkalo fyzické podoby – světlo světa spatřila publikace Svět v jednom dni, která existuje ve dvou verzích, pro I. i pro II. stupeň.  Publikace obsahuje podrobnou metodiku vybraných projektových dnů, k ní přiložená flashka pak poskytuje učitelům veškeré materiály potřebné pro realizaci projektového dne, včetně rozšiřujících informací o tématu. Věříme, že se uživatelům bude publikace líbit stejně, jako se líbí nám.
  Předposlední srpnový víkend se pro učitele zapojené do projektu konala II. Letní škola GRV. Přestože počet účastníků byl vskutku komorní, program měli velice pestrý. Prostory pracoviště Lipky Jezírko, které nám byly po tři dny domovem, nám umožnily projít si lesní naučnou stezku a se zájmem těch nejnadšenějších žáků vyzkoušet všechna její zastavení. Dále učitelé absolvovali výukový program o vodě, více si prohloubili témata jako je fair trade či udržitelný turismus a v neposlední řadě měli možnost poslouchat vyprávění našich hostů, kteří vyprávěli své zkušenosti s pobytem na Haiti a v Barmě. Letní škola byla vskutku vydařená, a přestože byla v jistém smyslu rozlučková, věříme, že spolupráci s učiteli bude pokračovat i po skončení projektu.