ARPOK slaví 10 let!


Na poli globálního rozvojového vzdělávání se dnes řadíme mezi přední české neziskové organizace. Od roku 2005 rozšiřujeme nabídku pro školy, původně jsme nabízeli „pouze“ 6 výukových programů pro žáky ZŠ a SŠ.  Dnes nabízíme 14 výukových programů, tematické dny, besedy o rozvojových zemích, metodické materiály, výstavy, konzultace o možnostech začleňování globálních témat do školních vzdělávacích programů ŠVP a semináře pro pedagogy. Spolupracujeme s více než 80 školami převážně z Olomouckého kraje.

Školám nabízíme široký servis služeb výukových programů, projektových dnů, seminářů pro pedagogy o tom, jak začlenit globální rozvojové vzdělávání do výuky. V letech 2005–2014 (do června) jsme realizovali 989 výukových programů pro 25 520 žáků mateřských, základních a středních škol a vyškolili 1255 pedagogů během 121 seminářů. Od „pouhé“ nabídky realizace výukových programů globálního rozvojového vzdělávání na školách jsme se posunuli k dlouhodobější spolupráci s týmem pedagogů z vybraných škol (např. projekty Začleňování globálních témat do rámcových vzdělávacích programů (RVP) na středních školách, Global Curriculum, Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech, Critical Review …). Více o projektech v sekci Projekty na našich webových stránkách (https://www.eshop.arpok.cz/index.php/cs-CZ/projekty).

Od roku 2004 jsme také vydali několik metodických manuálů a příruček – Džbán plný kultur, ANYANA-děti a svět, Multi kulti, Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak, Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky, Poznáváme svět, Jonáš cestuje, Svět v jednom dni pro 1. stupeň ZŠ a Svět v jednom dni pro 2. stupeň ZŠ.

Od začátku činnosti pořádáme pro širokou veřejnost tzv. rozvojové večery (besedy o problematice rozvojových zemí s odborníky). Večery se konají jednou za měsíc (s výjimkou letních měsíců červen-srpen) a pravidelně je navštěvuje 40–80 návštěvníků. Postupně se zapojujeme do menších či větších akcí pro veřejnost – např. kampaň Česko proti chudobě, majáles Univerzity Palackého v Olomouci.