Živá knihovna: Nesuď knihu podle obalu

Živá knihovna vznikla roku 2000 v Dánsku, kde měli návštěvníci kulturního festivalu možnost popovídat si s lidmi, kteří se něčím odlišují, a často se k nim tak vztahují předsudky většinové společnosti. Zrodil se koncept Živé knihovny jako nástroje boje proti násilí, diskriminaci a předsudkům. V České republice se první Živá knihovna uskutečnila v roce 2007 na hudebním festivalu United Islands a dnes se Živé knihovny konají pravidelně a je možné je navštívit v celé řadě českých měst.

Stát se čtenářem živé knihy je velmi jednoduché. Stačí přijít do Živé knihovny, kde se vás ujme jeden z knihovníků. Poté, co se zaregistrujete a seznámíte se základními pravidly, vyberete si z katalogu anotací jednu z knih a počkáte, až ji předešlý čtenář dočte a vrátí.

Následně usednete ke stolu živé knihy a zahájíte její čtení. Každé čtení trvá 20-30 minut, během kterých máte možnost si s knihou popovídat a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Vypůjčení knihy je zdarma, čtenář však musí být zaregistrován a podepsat listinu, kde souhlasí se stanovenými podmínkami. Kniha musí být vrácena ve stejném stavu, v jakém byla vypůjčena. Čtenář je povinen chovat se ke knize s respektem a úctou. Každá kniha má právo vybrat si, jaké otázky zodpoví, případně předčasně vypůjčení ukončit, pokud by hrozilo její poškození.