Záznam rozvojového večera na téma Kdo jsou evropští džihádisté?

V úterý 12. května proběhl v sále Divadla hudby Muzea umění Olomouc rozvojový večer na téma Kdo jsou evropští džihádisté? Tomáš Lindner, redaktor týdeníku Respekt, seznámil návštěvníky s pozadím radikalizace mladých muslimů a důvody, které stojí za jejich aktivním zapojením do bojů vedených islámskými extremisty. Zároveň nastínil případná rizika spojená s návratem těchto mužů do Evropy a krátce promluvil o možnostech, jež mohou svobodné společnosti využít ke zvrácení stávajícího vývoje.

Zajímavé a navýsost aktuální téma nás přimělo k tomu, abychom besedu i následnou diskuzi nahrávali. Stalo se tak vůbec poprvé za dobu, co rozvojové večery pořádáme, rozhodli jsme se proto poskytnout záznam volně ke stažení.

V budoucnu plánujeme záznamy zveřejňovat pravidelně s tím, že jejich stažení bude podmíněno symbolickým poplatkem. Získané prostředky posléze využijeme při pořádání dalších rozvojových večerů.

Pokud je vám naše činnost blízká a tento záměr se vám zamlouvá, můžete nás podpořit již nyní, a to formou dobrovolného příspěvku prostřednictvím formuláře DARUJME.CZ na našich stránkách.

Záznam besedy si můžete stáhnout ZDE.