Dobrovolníci

Zapojení dobrovolníků je pro nás velmi důležité. Pomáhají nám v naší práci, směřujeme spolu k naplnění našeho poslání.

Dobrovolníci nám pomáhají organizovat osvětové akce pro veřejnost i pro školy (například Rozvojové večery, konference pro učitele, Týden globálního vzdělávání). Pomáhají nám se začleňováním globálních témat do vzdělávání (pomoc s přípravou podkladů pro metodické materiály, pomoc s organizací seminářů a školení). Pomáhají při zajišťování chodu organizace.

Dobrovolnictví navíc umožňuje setkávání s lidmi, naladěnými na stejnou vlnu, získávání zkušeností i rozvoj dobrovolníka samotného.

ARPOK vítá spolehlivé dobrovolníky, kteří mají chuť se podílet na vytváření tolerantní a otevřené společnosti, která přijímá odpovědnost za své chování a aktivně přispívá k vytvoření světa, kde má každý možnost žít plnohodnotný život.

ARPOK nabízí dobrovolníkům prostor pro osobní rozvoj, získat zkušenosti a podílet se na globálním rozvojovém vzděláváni a na přípravě osvětových vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost.

Vítáni jsou lidé, kteří mají chuť:

 • angažovat se, zajímat se o aktuální dění ve světě a propojovat lokální a globální
 • získat zkušenosti s organizováním vzdělávacích a osvětových akcí
 • zdokonalit své komunikační a organizační dovednosti
 • pracovat s dětmi a mládeží (prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání skrze simulační hry, zážitkovou pedagogiku, kritické myšlení)
 • získat praxi v oblasti vzdělávání, fungování občanského sektoru, projektového řízení

Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás!

Kontaktní osoba: 
Johana Krajčírová
e-mail: info@eshop.arpok.cz

Možnosti zapojení

Dobrovolnická pomoc je pro nás neocenitelná. Níže vidíte příklady činností, které nám pomáhají v tom, co děláme a tím přispívají naplňovat naše poslání.

Možnosti zapojení:

 • pomoc s přípravou výukových aktivit a materiálů globálního rozvojového vzdělávání (například pomoc s přípravou pomůcek pro výukové programy – kopie, pracovní listy…)
 • pomoc s přípravou seminářů pro učitele, konferencí, exkurzí (například Týden globálního vzdělávání, mezinárodní školení, semináře pro pedagogy…)
 • pomoc s přípravou osvětových akcí pro veřejnost (Rozvojové večery, výstavy…)
 • pomoc s Živými knihovnami (pomoc s organizací Živých knihoven na školách i pro veřejnost, tlumočení, spolupráce s „živými knihami“…)
 • překlady (zvláště z a do angličtiny)
 • administrativní činnosti, například pomoc s tvorbou databází (databáze škol, metodických materiálů, zdrojů aktuálních informací a statistik…)
 • pomoc s jednoduššími účetními úkony (například skenování účtenek a jejich zařazování k jednotlivým projektům a jejich kontrola)
 • pomoc s knihovnou materiálů ke globálnímu vzdělávání (zařazování knih, kontrola výpůjček)
 • fotodokumentace vzdělávacích akcí 

Co může přinášet zapojení dobrovolníkovi?

 • Možnost nahlédnout do fungování neziskové organizace, zaměřené na globální rozvojové vzdělávání.
 • Možnost seberealizace a získání nových zkušeností.
 • Možnost zeptat se na cokoli, co vás zajímá. Přístup do knihovny ke vzdělávacím materiálům. Informování o zajímavých školeních a vzdělávacích akcích.
 • Rozvoj dovedností – možnost vyzkoušet si týmovou práci, podílet se na organizaci vzdělávacích akcí a osvětových akcí pro veřejnost. Rozvíjet díky dobrovolnictví své komunikační dovednosti, schopnost sebereflexe, plánování, práce s časem…
 • Zpětná vazba na svou práci a vedení formou koučovacího přístupu – reflexe dobrovolníkovy činnosti a rozvoje jeho kompetencí.
 • Spolupráce s dalšími dobrovolníky, naladěnými na stejnou vlnu.
 • Pozvánky na akce se zaměstnanci ARPOKu a ostatními dobrovolníky.
 • Možnost uznání dobrovolnické práce jako praxe, poskytnutí doporučení pro budoucí zaměstnavatele.

V případě zájmu o dobrovolnictví či jakýkoli dotazů kontaktujte nás na výše uvedeném emailu. Poté se dohodnete na osobní schůzce, kde si rozeberete očekávání dobrovolníka a potřeby ARPOKu. Představí vám, jaké činnosti by dobrovolník mohl vykonávat a domluvíte se na formě spolupráce.