Víte, kolik peněz vydává ročně ČR ze svého rozpočtu na pomoc rozvojovým zemím?

8

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňovaní́ jejich cílů. V roce 2013 Česká republika jejím prostřednictvím přispívala k odstraňování chudoby a ke zlepšování života obyvatel rozvojových a transformujících se zemí, a to při využití svých specifických zkušeností a v souladu se svými mezinárodními závazky.

Celková oficiální rozvojová́ pomoc (ODA) České republiky za rok 2013 dosáhla 4,11 miliardy Kč. Mezinárodně sledovaný ukazatel poměru ODA k hrubému národnímu důchodu (HND) činí 0,11 %.

Formy zahraniční rozvojové spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce se podle cesty a způsobu, jak je realizována, dělí na dvoustrannou a mnohostrannou. Podíl dvoustranné a mnohostranné rozvojové spolupráce je součástí koncepčního plánování zahraniční rozvojové spolupráce.

Dvoustranná rozvojová spolupráce

Dvoustranná rozvojová spolupráce je klíčovou součástí české zahraniční rozvojové spolupráce. Jejím těžištěm jsou víceleté programy spolupráce s prioritními zeměmi a v prioritních sektorech (např. vzdělávání, zdravotnictví, zemědělství), v jejichž rámci je lépe možné koncentrovat český přínos a českou expertízu a zvyšovat tak efektivnost pomoci. Dále může být dvoustranná spolupráce realizována v ostatních zemích (neprioritních), pokud jsou naplněny cíle, principy a kritéria české zahraniční rozvojové spolupráce a především zohledněna poptávka ze strany přijímající země.

Mnohostranná rozvojová spolupráce

Mnohostrannou zahraniční spolupráci vyvíjí ČR prostřednictvím mezinárodních organizací systému OSN či mezinárodních finančních institucí a formou příspěvku do EU. Podmínkou pro poskytování této formy pomoci je soulad mezi zaměřením aktivit a prioritami jednotlivých organizací a zájmy ČR.

Více informací o problematice rozvojové spolupráce můžete najít např. na:

 

Použitý zdroj:

  • MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2013 [online]. 2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.czda.cz/editor/filestore/File/Zakladnidokumenty/Publikace_o_ZRS_CR_v_roce_2013%281%29.pdf.