Víte, kdo řekl: „Kdo chce hýbat světem, musí nejprve pohnout sám sebou“?

 

7

Sokrates byl filozof antického Řecka, o kterém se říká, že snesl filozofii z nebe na zem. Zabýval se zejména záležitostmi člověka a společnosti. Už i on věděl, že ten, kdo chce něco změnit, musí začít u sebe a svého přístupu. I dnes je hlavním motorem demokracie občanská angažovanost a přijetí odpovědnosti za spoluvytváření společnosti, ve které žijeme. Podpora aktivních občanů, kteří chtějí zlepšit situaci ve svém okolí, pomáhá odstranit největší problémy, kterým jako společnost čelíme. Témata aktivního občanství by neměla chybět ani ve školách.  Žáci se tak učí týmové práci, kritickému myšlení, dialogu a vnímají se jako součást širšího celku.

Témata aktivního občanství najdete v  našich výukových programech Přihlížet, nebo jednat? a Kdo, když ne my?

Více informací o tématu aktivního občanství lze nalézt na:

 

Zdroj informací: