Odhadnete, kolik litrů vody je potřeba k produkci 1 kg hovězího masa?

10

Každý kus hovězího dobytka musí žít v systému průmyslového zpracování hovězího masa 3 roky, než je odveden na jatka, aby poskytl 200 kg čistého masa. Zvíře za tyto 3 roky zkonzumuje téměř 1 300 kg zrní (pšenice, ovsa, ječmene, kukuřice, hrachu, sójových zrn a jiných malých zrn), 7 200 kg sena, píce a ostatních krmiv, 24 m3 vody a 7 m3 užitkové vody. To znamená, že k produkci jednoho kilogramu čistého masa spotřebujeme okolo 6,5 kg zrní, 36 kg objemového krmiva a 155 litrů vody (jen pitné a užitkové). Vyrobení takového množství krmiva vyžaduje v průměru okolo 15 300 litrů vody. Vodní stopa jednoho kilogramu hovězího tedy znamená spotřebu 15 500 litrů vody. 

ARPOK, o.p.s. se tématu dopadů naší spotřeby věnuje ve výukových programech pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ Ekologická stopa“ a „Jonáš cestuje“, pro žáky 1. stupně ZŠ ve výukových programech „Příběh banánu“.

Více informací k tématu lze nalézt na:

 

Použitý zdroj:

  • HOEKSTRA, ARJEN Y. Vodní stopa potravin. [online]. nedatováno [cit. 2015-04-01]. Dostupné z:http://www.rozvojovka.cz/download/docs/36_vodni-stopa-potravin.pdf