Jednou z příčin války v Kongu je boj o kontrolu nad zdroji nerostných surovin. Víte, že součástí většiny mobilních telefonů je právě jeden z kovů pocházející z tamních nalezišť? Tušíte který?

9

V africkém Kongu trvá od roku 1998 konflikt, který má na svědomí více než 5 milionů lidských životů. Jedna z příčin konfliktu je boj o kontrolu nalezišť nerostných surovin, zejména koltanu.

Koltan je průmyslový název kolumbitutantalitu. Jde o cennou rudu, velmi tvrdou a vodivou látku, která se díky svým výjimečným vlastnostem využívá v moderním elektronickém průmyslu, zvláště cenná je při výrobě stále menších a rychlejších zařízení s dokonalým rozlišením – mobilů, počítačů a dalších přístrojů.

Jak uvádí OSN, mezi obchodem s rudami a válečnými zločiny je přímá vazba. Na východě země jsou totiž pod kontrolou ozbrojených skupin stovky dolů. Z Konga pak minerály putují ilegálními cestami na trh, kde je skupují překupníci pracující pro západní firmy.  Z válečných vůdců se tak stali byznysmeni, kteří ovládají polovinu konžských dolů, zdaňují těžbu i v některých dolech, které přímo neovládají a zisky z těžby financují další válčení mezi soupeřícími skupinami.

Jaká existují řešení v případě selhání trhu, který v podstatě umožňuje financování konfliktu? Jednou z možností je suroviny certifikovat, aby bylo možné zjistit, odkud pocházejí. V reakci na takzvaně konfliktní diamanty, které financovaly války hned v několika afrických zemích, iniciovala OSN v roce 2003 Kimberleyský proces certifikace diamantů, kterého se dnes účastní pětasedmdesát zemí. DRK k plnému členství teprve směřuje. Existuje řada pokusů vytvořit obdobné schéma certifikace i pro koltan.

„Nekonfliktní“ kovy jsou používány například ve Fairphonu, což je výkonný, stylový přístroj a zároveň i první telefon zohledňující etické a ekologické principy.

ARPOK, o.p.s. se tématu propojenosti světa a dopadů naší spotřeby věnuje ve výukovém programu pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ  „Ekologická stopa“, pro žáky 1. stupně ZŠ ve výukovém programu „Příběh Banánu“, pozadí konfliktu v Kongu odkrývá outdoorová zážitková hra „Prokletí“.

 

Více informací k problematice mobilních telefonů a nerostných surovin lze nalézt na:

 

Použité zdroje:

  • NA ZEMI. Svět v nákupním košíku: Cizí konflikty o naše suroviny [online]. Brno, 2010[cit. 2015-04-01]. Dostupné z:http://www.nazemi.cz/sites/default/files/prednasky/svet-v-nakupnim-kosiku.pdf
  • ROZVOJOVKA. Skládačka Dětská práce – co pro nás vyrábějí děti [online]. nedatováno [cit. 2015-04-01]. Dostupné z:http://www.rozvojovka.cz/download/docs/230_skladacka-detska-prace-napoveda.pdf