Výroční zpráva za rok 2018 je na světě

Rok 2018 byl pro ARPOK ve znamení změn, došlo k velké obměně týmu. Nicméně i s „nováčky“ jsme odvedli během roku spoustu dobré práce.

 • Provázeli jsme 12 Světových škol na jejich cestě za získáním či udržením si titulu Světová škola.
 • Pro žáky 7 škol jsme připravili 6 Živých knihoven.
 • Do Týdne globálního vzdělávání se zapojilo 5 škol, které zrealizovaly 8 žákovských projektů.
 • V mateřských, základních a středních školách naši lektoři odučili 31 výukových programů pro 727 dětí a žáků, 36 tematických dnů pro 728 žáků.
 • Celkem 48 pedagogů se účastnilo seminářů na téma Živá knihovna jako metoda výuky a Diskuze ve výuce.
 • Na čtvrtém ročníku konference Učíme o globálních souvislostech se inspirovalo 60 pedagogů.
 • Vydali jsme 2 publikace: Živá knihovna a její možné využití v hodinách anglického jazyka a sborník z konference Učíme o globálních souvislostech IV.
 • Veřejnosti jsme nabídli cyklus 8 besed s odborníky na rozvojovou a humanitární pomoc – Rozvojové večery, kterých se účastnilo 467 návštěvníků.
 • Na Pedagogické fakultě UP jsme realizovali 2 lekce na Katedře společenských věd a 6 lekcí na Katedře primární a preprimární pedagogiky.
 • V září 2018 jsme na www.eshop.arpok.cz/eshop uvedli do prodeje vlastní kolekci pytlíků na bezobalové nákupy, kterou pro nás šije chráněné dílna WoodSeason.cz.
 • Pravidelně posilujeme týmového ducha na společných obědech a snídaních.
 • Pro ARPOK pracovalo 8 zaměstnanců, 11 dobrovolníků a 3 stážisté.
 • Rozbili jsme 1 zvonek, smontovali jsme 4 nové židle a posílili jsme tělo při 263 sportovních aktivitách. V našem týmu přišlo na svět 1 miminko.

Plný text výroční zprávy najdete ZDE.