Kampaň Česko proti chudobě

Kampaň Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz) je součástí celosvětové kampaně Globální výzva proti chudobě a v České republice se jí účastní řada organizací. ARPOK se do kampaně zapojuje již od roku 2005.

Cílem kampaně je informovat českou veřejnost o existenci rozvojových cílů tisíciletí, ale i o obecnějších příčinách a podobách extrémní chudoby ve světě. Snaží se ukazovat pozitivní způsoby, jak lze přispět ke snížení chudoby ve světě, na různých úrovních: od té oficiální (skrze zahraniční rozvojovou spolupráci ČR), přes práci českých neziskových organizací až po individuální zapojení aktivních občanů.

ARPOK je partnerem kampaně v olomouckém kraji. Chceme oslovit a informovat veřejnost o tématech kampaně. Ta vrcholí tradičně každý rok na podzim, kdy pro žáky základních a středních škol realizujeme výukové programy zaměřené na globální problémy a jejich řešení a pro veřejnost organizují dobrovolníci ARPOKu organizují osvětové akce – promítání filmů, besedy, workshopy, výstavy a mnoho dalšího.

V roce 2014 připravili dobrovolníci promítání filmů Food Savers a Enjoy your meal, workshop výroby šperků z recyklovatelných materiálů Šperky, které pomáhají a ve spolupráci s občanským sdružením Spolu férově Čokoworkshop – výroba čokolády a povídání o fair trade, nechyběl ani rozvojový večer, tentokrát na téma Nedotknutelné prostitutky – příběh lidu Badi, velký úspěch měla beseda se zástupci organizace Mandeleo na téma Na hranici charity a byznysu či výstavy Udržitelné technologie v projektech v rozvojových zemích aVyrobeno za každou cenu, které bylo možno navštívit v hlavní knihovně Univerzity Palackého Zbrojnici a na Přírodovědecké fakultě.

 

V roce 2013 proběhly výukové programy pro školy a a série akcí pro veřejnost.

V Areálu Letního kina se uskutečnil Vintage market, kde dobrovolníci a občanské sdružení Spolu férově propagovali odpovědnou spotřebu a koncept fair trade, vedli informační stánek o kampani Česko proti chudobě a prodávali fair trade produkty.

V čajovně Kratochvíle se uskutečnila beseda  s organizací Mandeleo s názvem„TANZANIE: půjčky jako cesta z chudoby anebo do pekla?“ a hned další týden proběhla beseda se zástupci neziskových organizací z Barmy a jamování proti chudobě – hra na vlastní hudební nástroje a představení kampaně a možností, jak se zapojit do boje proti chudobě jako spotřebitel, občan či dobrovolník.

V Univerzitní knihovně UP – Zbrojnici se uskutečnila vernisáž výstavy Díky fair trade, kromě vernisáže fotografií a informačních bannerů proběhla díky Spolu férově i ochutnávka fair trade kokosek, kávy, čaje a čokolády, prodej fair trade produktů a představení kampaně veřejnosti

Vrcholem kampaně byla mongolská jurta na olomouckém Dolním náměstí, ve které probíhalo povídání o Mongolsku, promítání filmu cesty české rozvojové spolupráce, mongolské hry pro děti i dospělé a informování o kampani.

V roce 2012 proběhly výukové programy pro školy, pro veřejnost pak promítání filmu Hlad s navazující diskuzí o plýtvání potravinami, zemědělství v Etiopii a dumpsterdivingu. Proběhla také vernisáž výstavy Vyrobenou za každou cenu. Na Horním náměstí v Olomouci mohli návštěvníci farmářských trhů navštívitstánek s informacemi o fair trade a využít možnosti produkty fair trade rovnou i zakoupit.

V roce 2011 se ARPOK připojil k happeningu připomenutí Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který pořádaly organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Armáda spásy a M.O.S.T.

Více informacích o kampani lze nalézt na www.ceskoprotichudobe.cz.